Hello! Magazine, Princess Tamara Czartoryski - June 2015